Menu
Your Cart

Kwaliteitseisen & MVO


Kwaliteitseisen 

Het assortiment van The Feel Good Company voldoet aan alle geldende Europese kwaliteitsnormen en eisen.
Tevens voldoet het aan alle gebruiksveilige voorwaarden en eisen welke gesteld worden aan de producten conform de Europese Cosmetica Regulations. 
Gedragscode leveranciers

The Feel Good Company hanteert bij haar leveranciers en externe productiefaciliteiten een gedragscode welke gebaseerd is op internationale verdragen die de rechten van werknemers beschermen. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om de volgende basisrechten: een maatschappelijk verantwoord beleid,  arbeidsduur en overwerk, non-discriminatie, tegengaan van kinderarbeid en dwangarbeid, speciale bescherming van jonge werknemers, een minimale loongrens, voorzieningen voor een veilige en gezonde werkvloer, milieubescherming en geen onzekere werkgelegenheid. Formuleringen en ingredienten

Wij streven in het selecteren van ons assortiment naar eerlijke formuleringen en kwalitatieve ingredienten welke voldoen aan de actuele richtlijnen welke gerelateerd zijn aan de internationale standaarden en keurmerken. Ons assortiment is voor een groot deel vrij van parabenen, vrij van microplastics, vrij van SLS, dermatologisch getest en vegan. 
Recyclingsprotocol en Co2-uitstoot reductie (MVO)

‘Protecting & Save our Planet”  staat bij The Feel Good Company hoog in het vaandel welke wij dagelijks hanteren in onze dagelijkse activiteiten. Wij hanteren intern een protocol welke gericht is op het terugdringen van milieubelastende verpakkingen, het hergebruiken van recyclebare verpakkingen en verpakkingsmaterialen waardoor het afvalvolume beperkt wordt. Tevens werken wij met externe transporteurs die CO2-uitstoot reducerende maatregelen nemen in hun transportnetwerk. Op deze wijze proberen wij onze maatschappelijke bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van ons milieu.